Brandt kaarsen veilig

Kenmerken Angeline's Candles Koolzaadwas kaarsen

 • 100% koolzaadwas
 • Plantaardig/vegan
 • Biologisch afbreekbaar
 • Lagere CO2 uitstoot dan bijenwas en sojawas
 • Essentiële natuurzuivere olie van La Savonierre (gildewerk)
 • Parfumolie van La Savonierre (gildewerk)

Gebruik melts van koolzaadwas

 • Plaats een melt in de waswarmer met een 2 of 4 uur brandend theelichtje.
 • Als de geur is verdampt, herhaal dan het proces door nog een 1,2 of 3 melts toe te voegen.
 • De keuze van het aantal  melts bepaalt de sterkte van de geur. Een dosis van 3 melts geeft ongeveer 60 minuten geur.
 • 15  melts is genoeg voor 5 uur aangename geur.
 • Als er geen geur meer afkomt kan je melthouder schoonmaken door de melthouder af te laten koelen en de wasresten te verwijderen.
 • Gebruik bij het smelten van wasmelts altijd een wasmelt brander.
 • De (royal) melts wegen ± 1 gram en bestaat voor 10 – 12 % essentiële olie of parfumolie. Is de wasmelt gekleurd en/of is er gebruikgemaakt van glitter dan is het percentage kleurstof/glitter kleiner dan 1%.

Waarschuwing gebruik parfum en/of essentiële olie

 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken
 • Giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen
 • Voorkom lozing in het milieu
 • Bij contact met huid: met veel water en zeep wassen
 • Bij huidirritatie: een huisarts raadplegen
 • Gelekte/gemorste stof meteen opruimen

  Angeline's Candles gebruikt parfumolie of essentiële olie van Gildewerk.

Veiligheid

 • Verlies je brandende kaars niet uit het oog.
 • Essence/parfumolie/was in je ogen, spoel met water en vraag medisch advies.
 • De was met/zonder geur gegeten, spoel met water en vraag medisch advies
 • Plaats niet in de buurt van een open raam, open deur of brandbare stoffen.
 • Veilig kaarsen branden 15 tips

 • Veilig kaarsen branden 15 tips

 • Veilig kaarsen branden 15 tips
 • Veilig kaarsen branden 15 tips
 • Veilig kaarsen branden 15 tips
 • Veilig kaarsen branden 15 tips
 • Veilig kaarsen branden 15 tips
 • Veilig kaarsen branden 15 tips
 • Veilig kaarsen branden 15 tips

 • Veilig kaarsen branden 15 tips
 • Veilig kaarsen branden 15 tips

 • Veilig kaarsen branden 15 tips
 • Veilig kaarsen branden 15 tips
 • Veilig kaarsen branden 15 tips
 • Veilig kaarsen branden 15 tips
1 van 15